Affärsmannen Karl Herman Renlund grundade år 1918 stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Stiftelsen har fått sitt namn efter donatorns mor.

Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever samt sommarrekreation för barn

Aktuellt 

BMR och Kulturfonden arrangerar en studieresa till Amsterdam, här hittar du mera information och programutkast.

Gör din ansökan mellan den 11 och 31 januari 2019 via länken: http://anmalan.kulturfonden.fi

             ****************

Jeanette Björkqvists festtal på stiftelsen Brita Maria Renlund Minnes 100-årsjubileum  

              ****************

Stiftelsen har rekryterat pol.mag. Sonja Ollas-Airinen till specialsakkunning från och med 1.1.2019.

              ****************

Fredagen den 25.5.2018 trädde EU:s nya GDPR-reglering i kraft. Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne behandlar sina sökandes, bidragsmottagares och bostadsansökandes personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt enligt de nya reglerna. Vår GDPR-anpassning kräver ingenting av dig. Vi har samma uppgifter som tidigare i vårt ansökningssystem och vi skyddar dem precis lika bra som hittills. Du kan precis som förut kontakta oss om du har frågor eller önskemål om hur vi behandlar dina personuppgifter.

              ****************

Läs Linda Huhtamäkis reflektioner efter barnträdgårdslärarnas studieresa till Island 16-20.4.2018

              ****************

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr uppmärksammar sitt jubileumsår med stora donationer

Ny professur i småbarnspedagogik

Pressmeddelande 28.2.2018

ANSÖKNINGAR

Stiftelsen delar årligen ut understöd till organisationer
med aktiviteter för barn och ungdom.

Ansökningsomgången 1-30.9.2018 är avslutad.
De slutgiltiga besluten för denna omgång fattas i januari 2019.

Från och med 2018 är ansökningstiden årligen endast i september.

Läs mer om våra understöd 

SAGT OM OSS

"Utan det stöd vi får från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr skulle verksamheten inte vara möjlig..."

 ”Farfar i skolan” –verksamheten har visat sig vara en lyckad form av frivilligarbete..

Läs mer

Understödskalender 2018

 
Januari Februari Mars April Maj Juni
Beslut Utbetalning   Redovisning    
Juli augusti September Oktober November December
    Ansökning      

Annegatan 12, 4 vån.
00120 Helsingfors
gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi