Affärsmannen Karl Herman Renlund grundade år 1918 stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Stiftelsen har fått sitt namn efter donatorns mor.

Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever samt sommarrekreation för barn

ANSÖKNINGAR

Understöd för år 2018 delas ut till: privata daghem, lekparker, öppna daghem, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i årskurserna 1-2, klubbverksamhet i årskurserna 7-9, föreningar som har verksamhet för barn och ungdom, organisationer med aktiviteter för barn och ungdom, övriga läroinrättningar, ungdomsförbund, barn och unga med särskilda svårigheter, gemensamma projekt med andra fonder och stiftelser inom ramen för BMR stadgar, samt sommarläger (också dagläger) för barn och ungdom.

Verksamhetsunderstöd utdelas inte till: enskilda personer, kommunala daghem, grundskolor (förutom klubbar i åk 7-9), kommunala förskolor, eftisar som har köptjänstavtal med eller servicesedel från kommunen eller som inte har verksamhet varje dag, gruppfamiljedaghem i egna hem, enskilda familjadagvårdare, föräldraföreningar (undantag om de ordnar morgon- eller eftermiddagsverksamhet för åk 1-2), klubbar i skolor i åk 1-6 eller andra stadiet, lägerskolor, personalfortbildning eller tävlings/elitidrott.

Om understöd getts för material, skall det delas ut gratis till mottagaren.

 

Läs mer >>

Ansökningsomgången 1-30.9.2017 är avslutad. De slutgiltiga besluten för denna omgång fattas i början av januari 2018. Från och med 2018 är ansökningstiden årligen endast i september.

OBS! De bidrag som har beviljats för år 2017 skall redovisas elektroniskt via det nya redovisningssystemet senast 30.4.2018. Du kan redovisa genom att logga in på vår elektroniska webbtjänst och gå till fliken Redovisning. Vänligen notera att endast redovisningar gjorda via det elektroniska systemet accepteras och nya bidrag beviljas endast då tidigare erhållna bidrag är redovisade.

Försenade ansökningar beaktas inte, inte heller ansökningar som inte skickats elektroniskt.

Eventuella frågor kan riktas till VD Gun Sandberg-Wallin, 0500 481025, gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi eller styrelseordförande Laila Andersson,  050 4140311.

Praktiska frågor/tekniska problem som gäller ansökan kan riktas till Katarina Michelsson: kmichelsson (at) gmail.com.


 

SAGT OM OSS

"Utan det stöd vi får från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr skulle verksamheten inte vara möjlig..."

 ”Farfar i skolan” –verksamheten har visat sig vara en lyckad form av frivilligarbete..

Läs mer