Bostadsansökan

Basinformation
Önskemål
Övrig information
Skriv siffran 6 med bokstäver:

Val av hyresgäster

Valet av hyresgäst baserar sig på kriterier uppställda av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes styrelse. Vänligen notera att hyresvärden kan kontrollera den potentiella hyresgästens kreditupplysningar.

ARA-hyresbostäder

Bostäderna på Medelhavsgatan är ARA-hyresbostäder. Mera information om ARA hittar du på: http://www.ara.fi/sv-FI

Kölistan

Vi sparar din ansökan i ett år varefter din ansökan raderas. Observera att du måste uppdatera dina uppgifter årligen för att hållas med på kölistan.

Information om behandling av personuppgifter

Med anledning av din anmälan till Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes (BMR) bostadskö kommer BMR att behandla personuppgifter om dig. BMR är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna. 

Den här informationen, som BMR i egenskap av personuppgiftsansvarig är skyldig att tillhandahålla, syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. 

Du kan när som helst kontakta oss för mer information om detta. 

Sonja Ollas-Airinen
sonja.ollas-airinen@bmr.fi
050 3799044

Uppgifter du anger i anmälan till bostadskön (såsom namn, personnummer, adress, telefon och e-post), behandlas för att vi ska kunna kontakta dig angående eventuella erbjudanden om lägenheter, skicka ut förfrågningar om att kvarstå i bostadskö samt för att kunna förmedla kontakt mellan avflyttande och inflyttande hyresgäster. Dessa uppgifter kommer att behandlas av berörd personal inom BMR. Uppgifter om namn och personnummer behandlas även i samband med eventuell kreditupplysning för att kunna pröva en lägenhetsansökan. För detta ändamål förmedlas uppgifter vidare till tredje part i form av kreditupplysningsföretag. BMR behandlar de insamlade uppgifterna från dig för att kunna vidta de åtgärder som följer av att du begärt att få stå i BMR:s bostadskö med syfte att i förlängningen ingå ett hyresavtal med oss. 

Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du står i bostadskön.

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig. 

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du alltid rätt att vända dig med klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Annegatan 12, 4 vån.
00120 Helsingfors
gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi