Beviljade understöd, Stiftelsen BMR minne, 2017

Den totala beviljade summan av alla bidrag år 2017 var        10 287 907€. Nedan alla beviljade bidrag i alfabetisk ordning enligt kategori.

****************************

Privat dagvård / beviljade ansökningar 43 stycken (total beviljad summa 986 000 euro)

17/0293 Andelslag daghemmet Fyren 
17/0128 Anna daghem Ab 
17/0363 Barnavårdsföreningen i Finland rf 
17/0163 Barnhemsföreningen i Gamla Karleby r.f. / Daghemmet Trivselvrån 
17/0500 Daghemmet Pyhä Maria 
17/0201 Daghemmet Regnbågen 
17/0022 Daghemmet Svahlohill 
17/0002 Dalsbruks Barnträdgårds föräldrar r.f. 
17/0081 Folkhälsan Saltvik 
17/0359 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0218 Föreningen Ekebo rf 
17/0211 Föreningen Ekebo rf 
17/0164 Föreningen Ekebo rf 
17/0077 Föreningen Folkhälsan i Borgå socken och stad rf 
17/0041 Föreningen Folkhälsan i Finström 
17/0188 Föreningen Folkhälsan i Jakobstad r.f. 
17/0297 Föreningen Folkhälsan i Sjundeå rf 
17/0394 Föreningen Folkhälsan på Drumsö rf 
17/0193 Föreningen Solgården-Aurinkotarha r.f. 
17/0346 Föreningen Steinerlekskolan Näckrosen rf 
17/0133 Garantiföreningen för Bullerbybarnen rf 
17/0484 Garantiföreningen för Hindsby lekverksamhet r.f. 
17/0142 Garantiföreningen för Mattby Svenska Lekskola r.f/lekskolan 
17/0099 Garantiföreningen för Sjundeå barnträdgård / Junibackens lekskola 
17/0404 Garantiföreningen för svenska lekskolan i norra Kymmenedalen rf./Svenska lekskol 
17/0212 Gäddvik Svenska Barnträdgård rf 
17/0143 Haga Privata Svenska Barnträdgårds garantiförening r.f. 
17/0265 Jakobs dagis-eftis i Houtskär r.f. 
17/0262 Larsmo församling 
17/0008 Lilla Sillen rf 
17/0248 Musiikkipäiväkoti Poco:n kannatusyhdistys r.y. 
17/0134 Pargas stad/ Öppen dagvård/ Ankarparken 
17/0283 Pro Lekis r.f / Månsas Privata Lekskola 
17/0112 pro sibbo svenska steinerskola rf/ lekskolan Gryningen 
17/0421 Prästkullanejdens hembygdsförening r.f. 
17/0176 Sedmigradskys småbarnsskola och Marias Asyl 
17/0171 Sedmigradskys småbarnsskola och Marias Asyl 
17/0170 Sedmigradskys småbarnsskola och Marias Asyl 
17/0095 Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf 
17/0125 Svenska Barnträdgårdens i Björneborg understödsförening r.f 
17/0015 Svenska föreningen i Östermyra (Språkbad) 
17/0056 Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors rf 
17/0285 Waldorf Åland r.f. 

*********************************************************

Lagstadgad eftermiddagsverksamhet (inte klubbar) / beviljade ansökningar 80 st (total beviljad summa 1 487 000 euro)

17/0329 Barnavårdsföreningen i Finland rf 
17/0169 Björneborgs svenska samskola 
17/0174 Björneborgs svenska samskola 
17/0144 Björneftis rf 
17/0299 Botnia 4H r.f 
17/0437 Bromarf-Eftis rf 
17/0098 Eftisverksamhet vid Småbönders skola 
17/0334 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0336 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0345 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0350 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0351 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0354 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0360 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0361 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0362 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0365 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0366 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0367 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0368 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0369 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0370 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0371 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0372 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0373 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0374 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0375 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0376 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0377 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0379 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0252 Folkhälsans förbund rf 
17/0269 Folkhälsans förbund rf 
17/0035 Fritidshemmet I Kottby 
17/0191 Föreningen Ekebo rf 
17/0156 Föreningen Folkhälsan i Gamlakarleby r.f. 
17/0036 Föreningen Folkhälsan i Karleby r.f. 
17/0194 Föreningen Folkhälsan i Kervo rf 
17/0402 Föreningen Folkhälsan i Korsholm r.f. 
17/0006 Föreningen Folkhälsan i Öja r.f. 
17/0273 Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande r.f. 
17/0032 Föräldraföreningen för fritidsklubben i Vasa centrumområde r.f 
17/0024 Föräldraföreningen för Fritidsverkstaden i Smedsby r.f. 
17/0159 Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f/ Eftermiddagshem för skolbarn 
17/0064 Grani Tennis rf. 
17/0222 Hem och Skola i Petsmo rf. 
17/0256 Hem och skola i Sannäs rf 
17/0009 Hem och Skola vid Borgby Skola r.f. 
17/0412 Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby lågstadium rf. 
17/0162 Jakobstads svenska församling/Eftermiddagsverksamheten för skolbarn 
17/0017 Johannes församling 
17/0202 Katarinaskolans eftis Byllan & Kupan 
17/0310 Kirjala Hem och Skola rf 
17/0425 Konstikas-eftermiddagsverksamhet/Borgå konstskola 
17/0025 Konstiseftis 
17/0349 Kottby Hem och skola -förening 
17/0314 Kvarnbackens Eftis 
17/0496 Lagstads Skolas Föräldraförening 
17/0400 Lekskolan Vikingahem 
17/0126 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hangon yhdistys ry 
17/0007 Marinas Heftis 
17/0255 Minerva Hem och Skola r.f. 
17/0139 Norr om Stan rf 
17/0030 Pargas kyrkliga samfällighet 
17/0059 Pellinge Byaråd rf 
17/0071 Raseborgs kyrkliga samfällighet 
17/0286 Rödskogs föräldraförening r.f. 
17/0028 Rödsö Hem och Skola rf. 
17/0245 Smedsby Ungdomsförening r.f. 
17/0318 Solbrinkens hem och skola rf. 
17/0096 Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf 
17/0119 Tavastsvenska föräldraföreningen rf. 
17/0426 Toppans Föräldraförening r.f. 
17/0493 Understödföreningen almus r.f 
17/0278 Ungdoms föreningen Friska Viljor rf. 
17/0290 Waldorf Åland r.f. 
17/0131 Vasa Settlementförening ry / Settlement Vestis 
17/0235 Vendla Hem och Skola rf 
17/0101 Vänföreningen för Varkaus svenska lågstadium 
17/0199 Västersundom skolas Hem och skola r.f. / Eftermiddagsklubben 
17/0307 Åbo Lawn-Tennis Klubb r.f. 

*********************************************************

Organisationer / beviljade ansökningar 51 st (total beviljad summa 1 319 650 euro)

17/0347 Barnavårdsföreningen i Finland rf 
17/0180 De Ungas Vänner på Ålön r.f. 
17/0340 De utvecklingsstördas väl i Västnyland 
17/0166 Drumsö Idrottskamrater Dicken rf. 
17/0332 DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. 
17/0145 Finlands Handbollförbund rf 
17/0435 Finlands Skärgårdsbokning Ab/Skärgårdshavets naturskola 
17/0033 Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f. 
17/0384 Finlands Svenska Idrott r.f. 
17/0210 Finlands Svenska Idrott r.f. 
17/0208 Finlands Svenska Idrott r.f. 
17/0386 Finlands svenska Marthaförbund rf 
17/0129 Finlands svenska Marthaförbund rf 
17/0304 Finlands Svenska Scouter r.f. 
17/0013 Förbundet Hem och Skola i Finland 
17/0243 Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. 
17/0337 Föreningen Folkhälsan i Oravais r.f. 
17/0450 Föräldraföreningen för Svenska skolan i Kuusankoski rf. 
17/0291 Gamlakarleby Bollklubb r.f. 
17/0303 HIFK Soccer rf 
17/0108 IF Raseborg rf 
17/0406 Ik Falken Friidrott 
17/0082 Ik Falken Friidrott 
17/0246 Interpedia rf 
17/0203 Interpedia rf 
17/0249 KulturÖsterbotten / Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur sin 
17/0151 KulturÖsterbotten / Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur sin 
17/0149 KulturÖsterbotten / Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur sin 
17/0403 Natur och Miljö rf 
17/0398 Nedervetil Scoutkår Vägvisarna rf 
17/0266 Nordens Hus - Pohjolan Talo r.f. 
17/0364 Resurscentret Föregångarna r.f 
17/0505 Rödsö skola 
17/0282 Sjundeå IF 
17/0381 Sjöscoutkåren Seaboys r.f. 
17/0050 Stationens Barn rf. 
17/0392 Svenska Finlands folkting 
17/0389 Svenska Finlands folkting 
17/0004 Svenska Finlands Skolidrottsförbund - Stafettkarnevalen 
17/0455 Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg r.f 
17/0088 Sydkustens landskapsförbund 
17/0087 Sydkustens landskapsförbund 
17/0084 Sydkustens landskapsförbund 
17/0034 Såka Hem och Skola rf 
17/0482 Terjärv Ungdoms Sportklubb r.f. 
17/0147 Unga Scenkompaniet r.f. 
17/0382 Ungdomscentra Villa Elba 
17/0287 Ungmartha r.f 
17/0308 Västnyländska kultursamfundet rf. 
17/0306 Västnyländska kultursamfundet rf. 
17/0456 Vörå Idrottsförening r.f. 

*********************************************************

Övrig läroinrättning / beviljade ansökningar 11 st (total beviljad summa 140 500 euro)

17/0387 Club Villa rf/ Villa skola 
17/0124 Karleby stad/Karleby svenska gymnasium 
17/0186 Katedralskolan i Åbo, Understödsföreningen 
17/0190 Kimitoöns gymnasium 
17/0284 Kotka Svenska Samskolas Garantiföreningn r.f. 
17/0020 Oravais Musikskolas garantiförening r.f. 
17/0055 Pargas stad/Pargas svenska gymnasium 
17/0485 Stiftelsen Helsingfors svenska musikinsitut/ Musik- och kulturskolan Sandels 
17/0480 Stiftelsen Helsingfors svenska musikinsitut/ Musik- och kulturskolan Sandels 
17/0395 Understödsföreningen för Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf 
17/0200 Vörå Samgymnasium,idrottsgymnasium 

*********************************************************

Ungdomsförbund / beviljade ansökningar 18 st (total beviljad summa 163 800 euro)

17/0415 Borgåbygdens ungdomsförbund r.f. 
17/0146 Dagsmark Ungdomsförening rf. 
17/0490 Ekenäs Sjöräddare rf 
17/0491 Finlands handbollgymnasiums föräldraförening rf. 
17/0465 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf 
17/0476 Förbundet Kristen Skolungdom rf 
17/0100 Karleby Ungdomsförening r.f. 
17/0103 Kyrkslättnejdens ungdomsförbund r.f. KNUF 
17/0428 Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. 
17/0431 Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. 
17/0481 Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. 
17/0424 Pargas Gaming Community rf 
17/0150 Svenska lantbrukssällskapens förbund/Finlands svenska 4H 
17/0042 Tenala ungdomsförening rf 
17/0070 Uf Kusten r.f c/o Österö Vesterö byaföreningen r.f 
17/0459 Västnyländska Ungdomsringen rf 
17/0470 Västnyländska Ungdomsringen rf 
17/0448 Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. 

*********************************************************

Sommarrekreation / beviljade ansökningar 73 st (total beviljad summa 365 750 euro)

17/0118 Akilles Handboll 
17/0207 Balatako-Jakobstads konstskola för barn och unga 
17/0388 Barnavårdsföreningen i Finland rf 
17/0175 Björneborgs svenska samskola 
17/0173 Borgå folkakademi 
17/0232 Borgå Svenska Marthadistrikt r.f. 
17/0094 emma theman fma 
17/0275 Esbobygdens ungdomsförbund rf 
17/0068 Evitskog ungdomsförening rf 
17/0123 Fastighets Ab Sunnan / Skärgårdscentrum Korpoström 
17/0312 Finlands Röda Kors/Knattelägergruppen i Korsholm 
17/0078 Finlands Svenska Folkdansring r.f. 
17/0342 Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria r.f. 
17/0385 Finlands svenska spelmansförbund r.f. 
17/0086 Finlands öar rf - Suomen saaret ry 
17/0130 Folkhälsan i Korsnäs 
17/0228 Folkhälsan i Lahtis rf 
17/0399 Folkhälsan i Nagu rf 
17/0272 Folkhälsan i Tenala r.f 
17/0079 Folkhälsan i Östra Helsinge r.f 
17/0046 Folkhälsan på Åland/Ungdomsverksamheten 
17/0356 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0352 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0271 Folkhälsans förbund rf 
17/0319 Foreningen Folkhalsan i Alberga Rf 
17/0221 FRK Vasa svenska avdelning / Ungdomslägergruppen 
17/0274 Föreningen Brage i Vasa r.f 
17/0051 Föreningen Folhälsan i Björköby R.F. 
17/0231 Föreningen Folkhälsan i Munksnejden rf 
17/0294 Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf. 
17/0063 Garantiföreningen för Sibbo musiklekskola rf. 
17/0439 Grankulla IFK Fotboll rf 
17/0016 Gumbostrand byförening r.f. 
17/0135 Gymnastikföreningen Nordan r.f. 
17/0380 Hangö Musikdagar rf / Hangö musikläger 
17/0423 Helsingfors Gymnastikklubb rf 
17/0003 Helsingfors Svenska Scouter r.f. 
17/0197 Hem och skola vid Söderkulla skola rf. 
17/0320 HiA-Hörselskadade i arbetslivet rf 
17/0418 IK Myran fotboll 
17/0316 Kirjala Hem och Skola rf 
17/0462 Konstikas-eftermiddagsverksamhet/Borgå konstskola 
17/0037 Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. 
17/0220 Leikkiteatteri-yhdistys Uudenmaan jaosto ry 
17/0054 Mellersta Nylands Marthadistrikt rf 
17/0301 Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. 
17/0005 Missionskyrkan i Finland/ Sjömansro 
17/0138 Norr om Stan rf 
17/0497 Norrvalla IF 
17/0508 Nylands hantverk rf 
17/0411 Pedersöre kommun / kulturbyrån 
17/0407 Pedersörenejdens Korsbärare rf. 
17/0313 Pellinge Ungdomsförbund 
17/0322 Petrus församling 
17/0179 Programgruppen vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors r.f. 
17/0160 Rock Donna r.f. 
17/0021 Samkommunen för Kronoby Folkhögskola / Nordiska konstskolan 
17/0045 Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f. 
17/0053 Sjöscoutkåren Vikingarna r.f. 
17/0478 Skolteaterföreningen rf 
17/0267 Skäriteaterförening rf 
17/0317 St. Simons Sjöfararna rf. 
17/0116 Stiftelsen Breidablick sommarhem för skolbarn. 
17/0178 Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet sr 
17/0417 Stiftelsen Pro Artibus 
17/0442 Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f. 
17/0330 Svenska baptisternas i Finland ungdomsförbund rf 
17/0177 Svenska lantbrukssällskapens förbund/Finlands svenska 4H 
17/0168 Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf / Sommarlägerverksamhet 
17/0460 Vassor Lägergård r.f. 
17/0192 Vänö Vänner rf 
17/0239 Västra Nylands Marthadistrikt r.f 
17/0161 Ålands Ungdomsförbund r.f. 

*********************************************************

Barn och unga med särskilda svårigheter / beviljade ansökningar 26 st (total beviljad summa 855 600 euro)

17/0225 ADHD-förbundet rf 
17/0049 Ankis stall 
17/0089 Bamsegruppen r.f 
17/0155 De Utvecklingsstördas Väl i Jakobstadsnejden r.f 
17/0477 De Utvecklingsstördas Väl I Karlebynejden r.f 
17/0335 De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f. 
17/0111 De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden r.f. 
17/0438 De utvecklingsstördas väl i Västnyland 
17/0062 De utvecklingsstördas väl i västra Åboland 
17/0104 De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. 
17/0047 Duv i Kimitonejden 
17/0472 DUV i Östra Nyland 
17/0348 DuvTeatern rf 
17/0048 Elämän Nälkään Ry 
17/0333 FDUV/LL-Center 
17/0184 Flyktingvännerna r.f. 
17/0391 Folkhälsan Välfärd Ab 
17/0206 Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf 
17/0137 Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf 
17/0247 Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/Lärum 
17/0018 I mors stalle 
17/0229 Multicultural Association in the Jakobstad Area rf 
17/0140 Orton Oy 
17/0261 Project liv rf. 
17/0058 Suomen Purjelaivasäätiö-Segelfartygsstiftelsen i Finland 
17/0409 Zachariasskolans Hem- och Skolaförening r.f. 

*********************************************************

Övriga / beviljade ansökningar 49 st (total beviljad summa    1 102 200 euro)

17/0060 Ab Långfilm Productions Finland Oy 
17/0280 Ad Astra i Helsingfors r.f. 
17/0074 Arbetsgrupp Ehrstedt-Munsterhjelm 
17/0331 Barn- och Ungdomsstiftelsen i Finland 
17/0326 Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia 
17/0001 Children crossing Cultures rf 
17/0012 Estrad Evenemang rf. 
17/0121 Finska Forstföreningen r.f. 
17/0253 Folkhälsans förbund rf 
17/0251 Folkhälsans förbund rf 
17/0473 Föreningen för Drama och teater, DOT r.f. 
17/0436 Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs 
17/0422 Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs 
17/0029 Föreningen Kulturkarnevalen rf 
17/0447 Föreningen Luckan r.f. 
17/0446 Föreningen Luckan r.f. 
17/0441 Föreningen Luckan r.f. 
17/0413 Föreningen Luckan r.f. 
17/0503 Föreningen Pro Allegro rf 
17/0434 Föräldraföreningen vid Mårtensbro skola r.f. 
17/0215 Helsinkimissio ry / Helsingforsmission rf 
17/0172 Hem och skola-föreningen Triangeln rf 
17/0141 Hem och skola-föreningen Triangeln rf 
17/0182 Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf 
17/0309 Innokas-verkosto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 
17/0198 Karis Flickorna rf 
17/0019 Larsmo brandmannaklubb rf. 
17/0281 Lära för Livet Stiftelse 
17/0468 Malakta Films ltd Ab Oy 
17/0498 mammapappa.com 
17/0109 Matteus församling 
17/0127 Nordstjärnan Österhankmo Hembygds-ungdomsförening 
17/0323 Porkala Parentesen rf. 
17/0458 Postbackens Garantiförening - Postimäen kannatusyhdistys r.f. 
17/0430 Sagateater rf 
17/0355 Sairaalaklovnit ry Sjukhusclowner rf 
17/0279 Sirkkala Fritidsklubb rf 
17/0209 Skolteaterföreningen rf 
17/0289 Spejarna i Gamlakarleby r.f. 
17/0410 Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet/Folkmusiknätverket Lirarna 
17/0302 Suomen Icehearts ry 
17/0419 Svenska hörselförbundet rf 
17/0014 Svenska studiefonden 
17/0107 Såka daghems-och byagårdsförening r.f 
17/0075 Taimne oy / Teater Taimine 
17/0110 USM r.f./ Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. 
17/0085 Vanda Teaterförening rf 
17/0223 WAU rf 
17/0227 Yrkesinstitutet Prakticum/Sveps 

*********************************************************

Klubbar för åk 7-9 / beviljade ansökningar 13 st (total beviljad summa    58 500 euro)

17/0097 Carleborgsskolan 
17/0263 Folkhälsans förbund rf 
17/0154 Föreningen Folkhälsan i Ekenäs 
17/0066 Kronoby kommun / Ådalens skola 
17/0315 Kökars Hem och Skola rf. 
17/0132 Larsmo kommun/Cronhjelmskolan 
17/0396 Mattlidens föräldraförening r.f. 
17/0204 Norr om Stan rf 
17/0502 Norsens förening Hem och skola rf 
17/0165 Oxhamns skola 
17/0259 Pedersöre kommun/Sursik skola 
17/0295 Pedersöre kommun/Ungdomsbyrån 
17/0416 Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors rf