Beviljade bidrag, omgång september 2018, för verksamhet år 2019

Totalt beviljades 8 107 145 euro för verksamhet under år 2019. Beviljade enligt kategori:

 

Privat dagvård / beviljat 1 493 685 euro
Jorvas barnträdgård
Folkhälsan i Hagalund rf 
Garantiföreningen för Sjundeå barnträdgård / Junibackens lekskola
Lillgården AB 
Daghemmet Svahlohill 
Lilla Sillen rf 
Föreningen Steinerlekskolan Näckrosen rf 
Folkhälsan Välfärd Ab (10 ansökningar)
Waldorf Åland r.f
Haga Privata Svenska Barnträdgårds garantiförening r.f.
Kilo svenska stiftelse
Björneborgs svensk samskolas ab
Frälsningsarmens daghem Solhem
Steinerpedagogikens vänner i Borgå rf 
Pro Lekis r.f / Månsas Privata Lekskola 
Garantiföreningen för svenska lekskolan i norra Kymmenedalen rf.
Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf
Skärgårdens vänner i Esbo r.f.
Anna daghem Ab
Kotka Svenska Samskolas Garantiföreningn r.f.
Gäddvik Svenska Barnträdgård rf 
Garantiföreningen för Mattby Svenska Lekskola r.f
Svenska Kulturens Vänner r.f.
Garantiföreningen för Bullerbybarnen rf
Helmi/Pärlan oy 
Garantiföreningen för Kuus daghem 
Musiikkipäiväkoti Poco:n kannatusyhdistys r.y
Dagvårdsförening Fyndet r.f. (5 ansökningar)
Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab 
Garantiföreningen för Hindsby lekverksamhet r.f.
pro sibbo svenska steinerskola rf/ lekskolan Gryningen
Andelslag daghemmet Fyren 
Garantiföreningen för Nickby barnträdgård r.f. 
Garantiföreningen för Box barnträdgård r.f. 
Sedmigradskys småbarnsskola och Marias Asyl (3 ansökningar)
Garantiföreningen för Daghemmet Regnbågen rf
Föreningen Folkhälsan i Munksnejden rf 
Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors rf 
Föreningen Ekebo rf 
Prästkullanejdens hembygdsförening r.f. 
Odlingsföreningen freelanceodlarna rf 

*********************************************************

Lagstadgad eftermiddagsverksamhet (inte klubbar) / beviljat 1 416 300 euro

Föreningen Folkhälsan i Gamlakarleby r.f.
Grani Tennis rf.
Fritidshemmet I Kottby
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hangon yhdistys ry
Johannes församling
Ekenäs Tennisklubb r.f.
Vendla Hem och Skola rf
Tavastsvenska föräldraföreningen rf.
Hem och skola i Sannäs rf
Katarinaskolans eftis Byllan & Kupan
Marinas Heftis
Föräldraföreningen för Fritidsverkstaden i Smedsby r.f.
Vasa Settlementföreningen rf /Settlement Vestis
Folkhälsan Välfärd Ab, (26 ansökningar)
Föreningen Folkhälsan i Öja r.f.
Folkhälsans förbund rf (2 ansökningar)
Hem och Skola vid Borgby Skola r.f.
Understödföreningen almus r.f
Föräldraföreningen för fritidsklubben i Vasa centrumområde r.f
Björneborgs svenska samskola
Rödsö Hem och Skola rf.
Björneborgs svenska samskola
Rödskogs föräldraförening r.f.
Föräldraföreningen Veikids rf
Barnavårdsföreningen i Finland rf
Västersundoms skolas Hem och Skola rf
Föreningen Folkhälsan i Karleby r.f.
Eftisverksamhet vid Småbönders skola
Kotka Svenska Samskolas Garantiföreningn r.f.
Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande r.f.
Botnia 4H r.f
Pellinge Byaråd rf
Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby lågstadium rf.
Jakobstads svenska församling/Eftermiddagsverksamheten för skolbarn
Bromarf-Eftis rf
Norr om Stan rf
Konstikas-eftermiddagsverksamhet/Borgå konstskola
Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry
Svenska Kulturens Vänner r.f.
Ungdoms föreningen Friska Viljor rf.
Föreningen Hem och skola vid Gumbostrands skola och Ängskullens daghem r.f.
Föreningen Ekebo rf
Kvarnbackens Eftis
Ab SE-Action Oy

*********************************************************

Organisationer beviljat 1 955 700 euro

Stationens Barn rf.
Taimne oy / Teater Taimine
Krisjouren för unga / HelsingforsMission
Finlands svenska Marthaförbund rf
Förbundet Hem och Skola i Finland
Arbetsgrupp Ebban: Sydkustens landskapsförbund r.f. och Emilda Ab
Unga Scenkompaniet r.f.
Ungdomscentra Villa Elba
Svenska föreningen i Lojo rf
Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (3 ansökningar)
Barnavårdsföreningen i Finland rf
Svenska Finlands Skolidrottsförbund - Stafettkarnevalen
Ungmartha r.f
Folkhälsans förbund rf (2 ansökningar)
Föreningen Kulturhuset Karelia r.f.
Föreningen Brage i Helsingfors r.f.
Kulturföreningen Grand rf.
Föreningen Folkhälsan i Borgå (2 ansökningar)
Mellersta Nylands Marthadistrikt rf
Förbundet Kyrkans Ungdom r.f.
RasBudo ITF Taekwon-Do rf
Finlands Svenska Idrott r.f. (5 ansökningar)
Resurscentret Föregångarna r.f
Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf
Understödsföreningen för Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf
Gymnastikföreningen Nordan r.f.
Sydkustens landskapsförbund (2 ansökningar)
Svenska hörselförbundet rf
Natur och Miljö rf
Nordens Hus - Pohjolan Talo r.f.
De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland r.f.
Finlands Svenska Scouter r.f.
Rock Donna r.f.
Föreningen Hem och Skola i Iniö rf
Larsmo brandmannaklubb rf.
Hangö Teaterträff rf
Föreningen Folkhälsan i Korsholm r.f.
Hem och skola-föreningen Triangeln rf
Föreningen för Drama och teater, DOT r.f.
Finska Forstföreningen r.f.
Föreningen Luckan r.f.
Pargas IF, handbollssektionen
Finlands Handbollförbund rf
Föräldraföreningen för Svenska skolan i Kuusankoski rf.
Föreningen Folkhälsan på Drumsö rf
Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT r.f.
Hem och skola-föreningen Triangeln rf
Finlands Skärgårdsbokning Ab/Skärgårdshavets naturskola
Urhea-säätiö sr
Fotbollsföreningen ÅIFK rf
Hem och skola-föreningen Triangeln rf
Västnyländska kultursamfundet rf.
Vittsar Hem och Skola rf
Västnyländska kultursamfundet rf.
Borgå Svenska Marthadistrikt r.f.
Finlands svenska spelmansförbund r.f.
Vanda Teaterförening rf
Öja hem och skola rf
Föreningen Folkhälsan i Kristinestad rf
Drumsö Idrottskamrater Dicken rf.
Regnbågsankan rf.
Krigshistoriska föreningen i Västnyland rf
Åbo Lawn-Tennis Klubb r.f.
Gamlakarleby Bollklubb r.f.
Föreningen Folkhälsan i Hitis
SKUNK intresseorganisationen för skärgårdsungdomar rf
Bergö Öråd r.f./Bergö 2020
DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.
Folkhälsan i Korsnäs
Skogby FBK r.f
Bergö ungdomsförening rf
Replot ungdomsförening r.f.

*********************************************************

Övrig läroinrättning / beviljat  305 700 euro

Skolteaterföreningen r.f.
Club Villa rf/ Villa skola
Oravais Musikskolas garantiförening r.f.
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
Firma Gustav Munsterhjelm
Understödsföreningen för Oravais Skolmusikkår r.f.
Katedralskolan i Åbo, Understödsföreningen
Lagstads Skolas Föräldraförening
Ekvalita Ab
Såka Hem och Skola rf
Stiftelsen Helsingfors svenska musikinsitut/ Musik- och kulturskolan Sandels

*********************************************************

Ungdomsförbund / beviljat 224 900 euro

Nylands svenska ungdomsförbund  r.f.
Maxmo skärgårdsföreninge
Åbolands Ungdomsförbund  r.f.
Svenska baptisternas i Finland ungdomsförbund rf
Västnyländska Ungdomsringen rf
Esbobygdens ungdomsförbund rf
Förbundet Kristen Skolungdom rf
Svenska Österbottens Ungdomsförbund  r.f.
Svenska lantbrukssällskapens förbund/Finlands svenska 4H
Helsingfors Svenska Scouter r.f.
Kyrkslättnejdens ungdomsförbund r.f.
Finlands Svenska Ungdomsförbund rf
Teatroteket rf
Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf.
Nylands svenska ungdomsförbund  r.f. (2 ansökningar)
Karleby Ungdomsförening r.f.
Västnyländska Ungdomsringen rf
Övermalax Ungdomsförening

*********************************************************

Sommarrekreation / beviljat 408 860 euro

Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet sr
Finlands öar rf - Suomen saaret ry
Sibbo kommun - ungdomstjänsterna
Föreningen Folhälsan i Björköby R.F.
Spejarna i Gamlakarleby r.f.
Föreningen Folkhälsan i Tenala rf.
Fastighets Ab Sunnan / Skärgårdscentrum Korpoström
Laestadianernas fridsföreningars förbund r.f.
Kronoby Hembygdsförening
Kodarklubben r.f.
Folkhälsan Välfärd Ab
Hia-Hörselskadade i arbetslivet rf
Emma Theman fma
Hia-Hörselskadade i arbetslivet rf
Finlands Svenska Folkdansring r.f.
Missionskyrkan i Finland/ Sjömansro
Björneborgs svenska samskola
Barnavårdsföreningen i Finland rf
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
Stiftelsen Breidablick sommarhem för skolbarn.
Svenska lantbrukssällskapens förbund/Finlands svenska 4H
Tenala ungdomsförening rf
Scoutkåren Pojkarna r.f.
Leikkiteatteri-yhdistys Uudenmaan jaosto ry
Hem och skola vid Söderkulla skola rf.
Fitness idrottsförening r.f.
Vörå Kommunbibliotek
Kirjala Hem och Skola rf
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Folkhälsan i Lahtis rf
Svensk Ungdom, Svenska Folkpartiets Ungdomsorganisation r.f.
Folkhälsan Välfärd Ab
Pörtom ungdomsförening rf.
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf.
Stiftelsen Pro Artibus
Föreningen Brage i Vasa r.f
Föreningen Folkhälsan i Ekenäs
Västra Nylands Marthadistrikt
If Drott/friidrott
Ekenäs Tennisklubb r.f.
Norr om Stan rf
Helsingfors Gymnastikklubb rf
Gamlakarleby Bollklubb r.f.
Skeppsföreningen Albanus r.f
Evitskog ungdomsförening rf
Folkhälsan i Östra Helsinge r.f
Vassor Lägergård r.f.
Alandia Strings
Gumbostrand byförening r.f.
Föreningen Folkhälsan i Ekenäs
Åbo stads fritidssektor
Skäriteaterförening rf
Konstikas-eftermiddagsverksamhet/Borgå konstskola
Finlands Röda Kors/Knattelägergruppen i Korsholm
Mellersta Österbottens sommaruniversitet
Stiftelsen Rasmusgården
Pellinge Ungdomsförbund
Nyländska Jaktklubben r.f
Föreningen Folkhälsan i Munksnejden rf
Foreningen Folkhalsan i Alberga Rf
Sjundeå Gymnastikförening rf
Kamratförbundet i Skären rf
Gamlakarleby Bollklubb r.f.
Folkhälsan i Nagu rf
Programgruppen vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors r.f.
Sjundeå IF
Föreningen Ekebo rf
Porkala Parentesen rf.

*********************************************************

Barn och unga med särskilda svårigheter / beviljat 1 143 700 euro

Niilo Mäki -säätiö
Suomen Purjelaivasäätiö-Segelfartygsstiftelsen i Finland
Arne Alligator Brands Ab
De utvecklingsstördas väl i västra Åboland
Orton Oy
Flyktingvännerna r.f.
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/Lärum
FDUV rf (2 ansökningar)
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
I mors stalle
De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.
Project liv rf.
De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f.
Föräldraförening Medvind
FDUV/LL-Center
Folkhälsan Välfärd Ab (2 ansökningar)
De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden r.f.
Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening rf
DuvTeatern rf
DUV i kimitonejden r.f
Ankis stall
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
De Utvecklingsstördas Väl I Karlebynejden r.f
De Utvecklingsstördas väl i Östra Nyland rf.
Bamsegruppen r.f
De Utvecklingsstördas Väl i Jakobstadsnejden r.f
Sävelvoima-Tonkraft

*********************************************************

Övriga / beviljat 1 158 300 euro

Passer Media
Estrad Evenemang rf.
USM r.f./ Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f.
Åbo Akademi
Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f/ Eftermiddagshem för skolbarn
Föreningen Folkhälsan i Finström
Svenska föreningen i Östermyra (Språkbad)
Såka Hem och Skola rf
Konstiseftis
Pargas stad/Pargas svenska gymnasium
Musikcafé After Eight r.f.
Larsmo församling
Parad Media
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
Elämän Nälkään Ry
Moilo
Föreningen Folkhälsan i Jakobstad r.f.
Lära för Livet Stiftelse
Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan
Folkhälsan Saltvik
Föreningen Folkhälsan i Jakobstad r.f.
Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet/Folkmusiknätverket Lirarna
Folkhälsans förbund rf
Fitness idrottsförening r.f.
Barn- och Ungdomsstiftelsen i Finland
Ad Astra i Helsingfors r.f.
Sagateater rf
Daghemmet Arken
Suomen Icehearts ry
Jurmo hembygdsförening
Hem och Skola vid Granhultsskolan rf.
Fantaskop Films
Munkvikföreningen
Såka daghems-och byagårdsförening r.f
Kokkotyö-stiftelsen sr
Teater Magnitude
Svenska Finlands folkting
Föreningen Luckan r.f.
Föreningen Folkhälsan i Sjundeå rf
WAU rf
Agricola svenska församling
Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs
ABF-Åland
Sundom stigfinnare
Föreningen Folkhälsan i Esboviken
BlåsÅboland rf
Skärgårdens Vänner i Rosala-Böle rf
Gamlakarleby Bollklubb r.f.
Österbottens förbund/BARK
Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria r.f.
Föreningen Ekebo rf
mammapappa

 

Annegatan 12, 4 vån.
00120 Helsingfors
gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi