Beviljade understöd, Stiftelsen BMR minne, 2017 (september omgång -> för 2018)

Den totala beviljade summan av alla bidrag september 2017 (för år 2018) var  6 464 850€. Nedan alla beviljade bidrag i alfabetisk ordning enligt kategori.

****************************

Privat dagvård / beviljade ansökningar 55 stycken (total beviljad summa 1 139 400 euro)

17/0550 Andelslag daghemmet Fyren
17/0572 Anna daghem Ab
17/0569 Barnhemsföreningen i Gamla Karleby r.f. / Daghemmet Trivselvrån
17/0551 Betaniaförsamlingen i Sibbo rf/Solrosen
17/0818 Björneborgs svenska samskola
17/0822 Daghemmet Pyhä Maria
17/0586 Daghemmet Regnbågen
17/0516 Daghemmet Svahlohill
17/0856 Dagvårdsförening Fyndet r.f.
17/0854 Dagvårdsförening Fyndet r.f.
17/0853 Dagvårdsförening Fyndet r.f.
17/0851 Dagvårdsförening Fyndet r.f.
17/0846 Dagvårdsförening Fyndet r.f.
17/0642 Folkhälsan i Hagalund rf
17/0702 Folkhälsan Saltvik
17/0831 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0800 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0799 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0767 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0749 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0730 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0881 Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab
17/0774 Föreningen Ekebo rf
17/0770 Föreningen Ekebo rf
17/0518 Föreningen Folhälsan i Björköby R.F.
17/0627 Föreningen Folkhälsan i Borgå
17/0534 Föreningen Folkhälsan i Finström
17/0684 Föreningen Folkhälsan i Hitis
17/0740 Föreningen Folkhälsan i Jakobstad r.f.
17/0628 Föreningen Folkhälsan i Sjundeå rf
17/0578 Föreningen Solgården-Aurinkotarha r.f.
17/0589 Föreningen Steinerlekskolan Näckrosen rf
17/0626 Garantiföreningen för Bullerbybarnen rf
17/0890 Garantiföreningen för Hindsby lekverksamhet r.f.
17/0568 Garantiföreningen för Mattby Svenska Lekskola r.f/lekskolan
17/0591 Garantiföreningen för Paipis barnträdgård r.f.
17/0641 Garantiföreningen för Sjundeå barnträdgård / Junibackens lekskola
17/0773 Garantiföreningen för svenska lekskolan i norra Kymmenedalen rf./Svenska lekskol
17/0574 Gäddvik Svenska Barnträdgård rf
17/0621 Haga Privata Svenska Barnträdgårds garantiförening r.f.
17/0778 Kilo svenska stiftelse/Kilo svenska lekskola
17/0683 Kulturstiftelsen i Tammerfors r.s.
17/0806 Lekskolan Vikingahem
17/0557 Lilla Sillen rf
17/0801 Musiikkipäiväkoti Poco:n kannatusyhdistys r.y.
17/0735 Pro Lekis r.f / Månsas Privata Lekskola
17/0826 Prästkullanejdens hembygdsförening r.f.
17/0577 Sedmigradskys småbarnsskola och Marias Asyl
17/0576 Sedmigradskys småbarnsskola och Marias Asyl
17/0575 Sedmigradskys småbarnsskola och Marias Asyl
17/0796 Steinerpedagogikens Vänner i Borgå r.f.
17/0618 Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf
17/0662 Svenska Barnträdgårdens i Björneborg understödsförening r.f
17/0540 Svenska föreningen i Östermyra (Språkbad)
17/0751 Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors rf

*********************************************************

Lagstadgad eftermiddagsverksamhet (inte klubbar) / beviljade ansökningar 68 st (total beviljad summa 1 186 700 euro)

17/0887 Ab SE-Action Oy
17/0655 Barnavårdsföreningen i Finland rf
17/0794 Björneborgs svenska samskola
17/0584 Botnia 4H r.f
17/0678 Bromarf-Eftis rf
17/0810 Cygnaeus Morgonklubb rf
17/0867 Eftisverksamhet vid Småbönders skola
17/0635 Ekenäs Tennisklubb r.f.
17/0828 Folkhälsan Utbildning
17/0847 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0798 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0797 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0763 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0761 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0759 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0758 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0756 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0754 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0753 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0752 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0750 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0747 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0745 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0729 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0727 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0725 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0723 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0721 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0720 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0719 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0715 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0689 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0656 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0647 Folkhälsans förbund rf
17/0644 Folkhälsans förbund rf
17/0775 Föreningen Ekebo rf
17/0685 Föreningen Folkhälsan i Gamlakarleby r.f.
17/0539 Föreningen Folkhälsan i Karleby r.f.
17/0544 Föreningen Folkhälsan i Kervo rf
17/0866 Föreningen Folkhälsan i Korsholm r.f.
17/0517 Föreningen Folkhälsan i Öja r.f.
17/0808 Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande r.f.
17/0554 Föräldraföreningen för Fritidsverkstaden i Smedsby r.f.
17/0805 Föräldraföreningen Veikids rf
17/0533 Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f/ Eftermiddagshem för skolbarn
17/0598 Hem och skola i Petsmo rf
17/0588 Hem och skola i Sannäs rf
17/0563 Hem och Skola vid Borgby Skola r.f.
17/0672 Hem och Skola vid Granhultsskolan rf.
17/0686 Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby lågstadium rf.
17/0789 Jakobstads svenska församling/Eftermiddagsverksamheten för skolbarn
17/0605 Katarinaskolans eftis Byllan & Kupan
17/920 Kirjala Hem och Skola rf
17/0560 Konstikas-eftermiddagsverksamhet/Borgå konstskola
17/0521 Konstiseftis
17/0545 Marinas Heftis
17/0638 Norr om Stan rf
17/0512 Närpes baptistförsamling
17/0663 Pellinge Byaråd rf
17/0795 Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry
17/0675 Rödskogs föräldraförening r.f.
17/0643 Rödsö Hem och Skola rf.
17/0706 Sirkkala Fritidsklubb rf
17/0619 Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf
17/0579 Understödföreningen almus r.f
17/0803 Ungdoms föreningen Friska Viljor rf.
17/0837 Vendla Hem och Skola rf
17/0694 Åbo Lawn-Tennis Klubb r.f.

*********************************************************

Organisationer / beviljade ansökningar 57 st (total beviljad summa 1 633 500 euro)

17/0542 Antons Vänner r.f.
17/0814 Barnavårdsföreningen i Finland rf
17/0783 Barnavårdsföreningen i Finland rf
17/0884 Bergö Öråd r.f./Bergö 2020
17/0897 Drumsö Idrottskamrater Dicken rf.
17/0726 DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.
17/0640 Elämän Nälkään Ry
17/0688 Finlands Handbollförbund rf
17/0593 Finlands nationalopera och -balett
17/0520 Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.
17/0661 Finlands Svenska Idrott r.f.
17/0660 Finlands Svenska Idrott r.f.
17/0658 Finlands Svenska Idrott r.f.
17/0592 Finlands svenska Marthaförbund rf
17/0590 Finlands svenska Marthaförbund rf
17/0599 Finlands Svenska Scouter r.f.
17/0766 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
17/0555 Fitness idrottsförening r.f.
17/0603 Folkhälsan i Korsnäs
17/0910 Folkhälsan i Nagu rf
17/0651 Folkhälsans förbund rf
17/0650 Folkhälsans förbund rf
17/0645 Folkhälsans förbund rf
17/0548 Förbundet Hem och Skola i Finland
17/0712 Förbundet Kyrkans Ungdom r.f.
17/0696 Föreningen ENA ry
17/0630 Föreningen Folkhälsan i Sjundeå rf
17/0885 Föreningen för Drama och teater, DOT r.f.
17/0852 Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs
17/0900 Föreningen Luckan r.f.
17/0893 Föreningen Luckan r.f.
17/0855 Föreningen Luckan r.f.
17/0875 Föräldraföreningen för Svenska skolan i Kuusankoski rf.
17/0792 Gamlakarleby Bollklubb r.f.
17/0708 Interpedia rf
17/0653 Interpedia rf
17/0857 Krigshistoriska föreningen i Västnyland rf
17/0636 Krisjouren för unga / HelsingforsMission
17/0872 KulturÖsterbotten / Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur sin
17/0871 KulturÖsterbotten / Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur sin
17/0869 KulturÖsterbotten / Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur sin
17/0665 Natur och Miljö rf
17/0668 Nordens Hus - Pohjolan Talo r.f.
17/0695 Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
17/0541 RasBudo ITF Taekwon-Do rf
17/0620 Resurscentret Föregångarna r.f
17/0676 Rock Donna r.f.
17/0547 Skeppsföreningen Albanus r.f
17/0556 Stationens Barn rf.
17/0570 Svenska Finlands Skolidrottsförbund - Stafettkarnevalen
17/0691 Sydkustens landskapsförbund
17/0519 Taimne oy / Teater Taimine
17/0606 Teater Magnitude (De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland rf)
17/0669 Ungdomscentra Villa Elba
17/0760 Vanda Teaterförening rf
17/0739 Västnyländska kultursamfundet rf.
17/0734 Västnyländska kultursamfundet rf.

*********************************************************

Övrig läroinrättning / beviljade ansökningar 9 st (total beviljad summa 397 500 euro)

17/0860 Club Villa rf/ Villa skola
17/0670 Finska Forstföreningen r.f.
17/0698 Föräldraföreningen Familjelyan rf
17/0711 Karleby svenska gymnasium
17/0832 Katedralskolan i Åbo, Understödsföreningen
17/0523 Oravais Musikskolas garantiförening r.f.
17/0786 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
17/0680 Svenska Kulturens Vänner r.f.
17/0704 Vänföreningen för Varkaus svenska lågstadium

*********************************************************

Ungdomsförbund / beviljade ansökningar 10 st (total beviljad summa 152 500 euro)

17/0840 Borgåbygdens ungdomsförbund r.f.
17/0673 Esbobygdens ungdomsförbund rf
17/0858 Karleby Ungdomsförening r.f.
17/0525 Kyrkslättnejdens ungdomsförbund r.f. KNUF
17/0882 Solf Ungdomsförening rf
17/0543 Svenska föreningen i Lojo rf
17/0625 Svenska lantbrukssällskapens förbund/Finlands svenska 4H
17/0614 Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.
17/0732 Västnyländska Ungdomsringen rf
17/0848 Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.

*********************************************************

Sommarrekreation / beviljade ansökningar 63 st (total beviljad summa 337 550 euro)

17/0527 Alandia Strings
17/0634 Barnavårdsföreningen i Finland rf
17/0820 Björneborgs svenska samskola
17/0607 Borgå folkakademi
17/0843 Ekenäs Idrottsförening/ fotbollssektionen/ junioravdelningen
17/0538 emma theman fma
17/0807 Evitskog ungdomsförening rf
17/0681 Finlands Dövas Förbund
17/0613 Finlands Röda Kors/Knattelägergruppen i Korsholm
17/0596 Finlands Svenska Folkdansring r.f.
17/0779 Finlands öar rf - Suomen saaret ry
17/0562 Fitness idrottsförening r.f.
17/0705 Folkhälsan i Lahtis rf
17/0836 Folkhälsan i Tenala r.f
17/0594 Folkhälsan i Östra Helsinge r.f
17/0829 Folkhälsan på Åland/Ungdomsverksamheten
17/0764 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0728 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0648 Folkhälsans förbund rf
17/0604 Foreningen Folkhalsan i Alberga Rf
17/0710 FRK Vasa svenska avdelning / Ungdomslägergruppen
17/0629 Föreningen Brage i Vasa r.f
17/0916 Föreningen Ekebo rf
17/0701 Föreningen Folkhälsan i Munksnejden rf
17/0901 Gamlakarleby Bollklubb r.f.
17/0809 Gamlakarleby Bollklubb r.f.
17/0524 Grani Tennis rf.
17/0677 Gymnastikföreningen Nordan r.f.
17/0718 Helsingfors Gymnastikklubb rf
17/0567 Helsingfors Svenska Scouter r.f.
17/0861 Hia-Hörselskadade i arbetslivet rf
17/0585I drottsföreningen Sibbo-Vargarna r.f / friidrottssektionen
17/0899 If Drott/friidrott
17/0717 Interpedia rf
17/0776 Karis Flickorna rf
17/0921 Kirjala Hem och Skola rf
17/0565 Konstikas-eftermiddagsverksamhet/Borgå konstskola
17/0762 Kronoby medborgarinstitut
17/0632 Laestadianernas fridsföreningars förbund r.f.
17/0865 Make It Finland rf
17/0771 Maraton r.f.
17/0838 Mariehamn Lawn-tennis Klubb r.f.
17/0784 Mariehamn Lawn-tennis Klubb r.f.
17/0529 Missionskyrkan i Finland/ Sjömansro
17/0639 Norr om Stan rf
17/0907 Pellinge Ungdomsförbund
17/0864 Porkala Parentesen rf.
17/0879 Programgruppen vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors r.f.
17/0549 Pörtom ungdomsförening rf.
17/0611 Samkommunen för Kronoby Folkhögskola / Nordiska konstskolan
17/0724 Sjundeå Gymnastikförening rf
17/0894 Sjundeå IF
17/0546 Sjöscoutkåren Vikingarna r.f.
17/0874 Skäriteaterförening rf
17/0697 Stiftelsen Breidablick sommarhem för skolbarn.
17/0690 Stiftelsen Pro Artibus
17/0849 Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f.
17/0624 Svenska lantbrukssällskapens förbund/Finlands svenska 4H
17/0615 Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf / Sommarlägerverksamhet
17/0913 Teatroteket rf
17/0877 Vassor Lägergård r.f.
17/0703 Västra Nylands Marthadistrikt r.f
17/0649 Vörå Kommunbibliotek

*********************************************************

Barn och unga med särskilda svårigheter / beviljade ansökningar 27 st (total beviljad summa 718 100 euro)

17/0528 Flyktingvännerna r.f.
17/0532 Duv i Kimitonejden
17/0537 I mors stalle
17/0559 Bubblansponnystall
17/0564 Nykarleby DUV r.f.
17/0571 De Utvecklingsstördas Väl i Jakobstadsnejden r.f
17/0617 Sävelvoima-Tonkraft
17/0623 De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden r.f.
17/0654 Project liv rf.
17/0671 Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
17/0693 De utvecklingsstördas väl i västra Åboland
17/0707 De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.
17/0713 Niilo Mäki -säätiö
17/0714 FDUV/LL-Center
17/0731 De Utvecklingsstördas väl i Östra Nyland rf.
17/0743 DUV i Sydösterbotten
17/0768 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0777 Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/Lärum
17/0781 DuvTeatern rf
17/0785 Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
17/0788 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
17/0790 Finlandssvenska teckenspråkiga rf
17/0824 De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f.
17/0835 Folkhälsan Välfärd Ab
17/0845 De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland r.f.
17/0876 De Utvecklingsstördas Väl I Karlebynejden r.f
17/0883 Folkhälsan på Åland/Ungdomsverksamheten

*********************************************************

Klubbar för åk 7-9 9 st (total beviljad summa 48 000 euro)

17/0821 Björneborgs svenska samskola
17/0530 Carleborgsskolan
17/0895 Gamlakarleby Bollklubb r.f.
17/0812 Hem och skola-föreningen Triangeln rf
17/0870 Lagstads Skolas Föräldraförening
17/0581 Mattlidens föräldraförening r.f.
17/0737 Storängens skola
17/0526 Vasa Övningsskola 7-9
17/0911 Ådalens Hem och Skola

*********************************************************

Övriga / beviljade ansökningar 37 st (total beviljad summa   851 600 euro)

17/0902 Ad Astra i Helsingfors r.f.
17/0622 Arbetsgrupp Ebban: Sydkustens landskapsförbund r.f. och Emilda Ab
17/0769 Barn- och Ungdomsstiftelsen i Finland
17/0817 Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
17/0839 Fantaskop Films
17/0850 Folkhälsan på Åland/Ungdomsverksamheten
17/0646 Folkhälsans förbund rf
17/0892 Föreningen Folkhälsan i Esboviken
17/0915 Föreningen Folkhälsan i Ingå r.f.
17/0536 Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo
17/0813 Föreningen Kulturkarnevalen rf
17/0912 Föreningen Luckan r.f.
17/0880 Föreningen Luckan r.f.
17/0816 Hem och skola-föreningen Triangeln rf
17/0815 Hem och skola-föreningen Triangeln rf
17/0811 Hem och skola-föreningen Triangeln rf
17/0609 Kokkolan Meripelastajat r.y. Gamlakarleby Sjöräddare r.f.
17/0736 Lära för Livet Stiftelse
17/0633 Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
17/0922 Moiolo Oy Ab
17/0744 Munkvikföreningen
17/0742 Pro Pörtö r.f.
17/0772 Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan
17/0834 Sagateater rf
17/0600 Spejarna i Gamlakarleby r.f.
17/0909 Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet/Folkmusiknätverket Lirarna
17/0535 Sundom IF / skidsektion
17/0755 Suomen Icehearts ry
17/0733 Svenska Finlands folkting
17/0844 Svenska hörselförbundet rf
17/0522 Svenska studiefonden
17/0692 Sydkustens landskapsförbund
17/0573 Sydkustens landskapsförbund
17/0657 Såka daghems-och byagårdsförening r.f
17/0631 Ungmartha r.f
17/0583 USM r.f./ Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f.
17/0868 WAU rf

 

Annegatan 12, 4 vån.
00120 Helsingfors
gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi